Bescherming van persoonsgegevens

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens

Naam: : ETS ANTOINE
Adres: 7-9 Verwelkomingsstraat, 1070 Anderlecht
Contact: Neem contact op met Antoine 
Contactpersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens: info@antoinebelgium.be

 

Met welk doel verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

In overeenstemming met de bepalingen waarnaar wordt verwezen in het Algemeen reglement voor bescherming van persoonsgegevens (GRDP), informeren wij u dat wij uw gegevens uitsluitend behandelen voor:

  • het verwerken van uw bestelling.
  • beantwoorden op uw offerteaanvraag, inlichtingen, dienst na verkoop, enz...
  • respecteren van Juridische verplichtingen, met name boekhoudkundige en fiscale

 Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens zullen worden bewaard gedurende de contractuele en commerciele verbintenis, en alle tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

 Wat laat ons toe om uw gegevens te bewaren?

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is de afsluiting van een contract met Antoine bij aankoop van ons materiaal.

U heeft ook de mogelijkheid om ons uw gegevens door te geven bij het aanmaken van een klantenrekening of bij een offerteaanvraag  

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U kan op elk ogenblik uw recht op toegang tot de persoonsgegevens die u betreffen, uitoefenen om ze aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen hun verwerking om legitieme redenen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.

Bovendien kan u soms vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, maar in sommige gevallen houden we ze, maar enkel met oog op het realiseren of verdedigen van claims.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming gebaseerd is, heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Antoine zal de verwerking van uw gegevens dan ook stopzetten, behalve om legitieme of dwingende redenen , of met het oog op het realiseren of verdedigen van claims.

Indien u weigert uw gegevens door te geven tijdens de bestelprocedure, of indien deze niet volledig of correct zijn doorgegeven, zullen wij niet gunstig kunnen reageren op uw bestelling, noch op andere inlichtingen waarvoor specifieke gegevens vereist zijn.

U heeft ook recht op gegevensportabiliteit en het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, natuurlijk zonder dat dit gevolgen heeft voor de wettigheid van de gegevensverwerking die afhankelijk is van de toestemming die vóór de intrekking werd gegeven. 

Indien u wenst gebruik te maken van een van uw rechten, welke dan ook, afspraak op onze website en gebruik de speciale links op onze pagina http://www.antoine-belgium.com/fr/contact-fr.html

 

Betreffende uw aanvraag, verstrek ons indien mogelijk altijd zo veel mogelijk informatie:
* Naam en voornaam

* E-mailadres dat u gebruikt in uw account of op het portaal, het onderwerp van uw aanvraag

 

Gegevensbeschermingsbeleid

In overeenstemming met de bepalingen van het algemeen reglement voor bescherming van persoonsgegevens, informeert ANTOINE u:

  • Persoonlijke gegevens die worden verzameld worden alleen gebruikt bij de behandeling van bestellingen, en meer in het algemeen bij het verwerken van de aanvragen van onze klanten.
  • We communiceren deze gegevens enkel aan derden, in het kader van de realisatie van orders, voornamelijk leveringsadressen en telefoonnummers worden doorgegeven aan transporteurs zodat deze de leveringen in goede banen kunnen leiden.
  • Wij bewaren enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor dit doel.
  • We slaan nooit gevoelige gegevens zoals de bankkaartnummers op om te voorkomen dat deze verloren zouden gaan

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.